Skip to main content

Behoefte aan processen en systemen die flexibel meebewegen

De energietransitie brengt digitale transformatie binnen de energiesector in een stroomversnelling. Energiemaatschappijen kampen met een IT-legacy die veelal stabiel maar star is; van oudsher ligt de focus op stabiele ICT en niet op wendbaarheid. We zien dat processen stagneren doordat de systemen de veranderingen niet kunnen bijhouden. Met de juiste strategie en tools kunnen energiebedrijven de uitdagingen aangrijpen om te transformeren naar een wendbare organisatie die flexibel inspeelt op de marktontwikkelingen en de kansen die hieruit voortkomen.

Om die wendbaarheid te realiseren is er behoefte aan processen en systemen die flexibel meebewegen met de externe en interne ontwikkelingen, die zich in rap tempo opvolgen. Een van de enablers is adaptieve software.

Daarmee komen we op het terrein van digitale transformatie dat ons werkveld is; hoe kan ICT technologie slim worden ingezet om business doelstellingen te realiseren? Lees er meer over in de white paper die we hierover publiceerden.

#adaptieve software #digitale transformatie #energietransitie #wendbaarheid #flexibele prijsstelling

Lees onze white paper

Over digitale transformatie in de energiesector, incl. case study.

Download