Refactoring

Refactoring is het proces om bestaande code te (her)structureren, zonder dat je de functionele werking veranderd. De doelstelling is verbetering van de leesbaarheid, verlagen van de complexiteit en de uniformiteit conform de interne architectuur.

Refactoring vindt plaats om (‘slapende’) bugs te elimineren, de uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid van het softwaresysteem te verbeteren. Door het arbeidsintensieve en daardoor ook kostbare karakter van programmeren is ‘refactoring’ vaak een naar de toekomst doorgeschoven activiteit. Door het werken met de codegenerator van MetaFactory verandert dat volledig want ‘refactoring’ wordt de standaard aanpak bij het ontwikkelen van code. Bij MetaFactory bestaat de software uit business-logica en universele met code-instructies en metadata gedefinieerde software die met de MetaFactory tool gegenereerd wordt.

De MetaFactory code wordt altijd eerst met de hand geschreven en daarna omgezet naar elegante patterns voor Javacode die bestaat uit metadata en code-instructies. Op basis van deze patterns wordt de sourcecode gegenereerd. Met deze aanpak maakt het ook mogelijk om architectuurwijzigingen door te voeren in een laat stadium van ontwikkeling, waarbij de ontwikkeltijd van die aanpassing relatief gering is. Wij hebben ervaring met het wijzigen van bijvoorbeeld de persistence laag en een upgrade van Angular JS naar Angular 8, waarbij de ontwikkeltijd beperkt is en de software na de upgrade probleemloos functioneert.

Meer informatie over MetaFactory, onze projecten en cases? Gebruik het contactformulier, bel 020 – 78 70 393 of mail naar info@metafactory.nl

Software toolset voor IT'ers

ICT
Nieuwbouw met casco-concept
MetaFactory codegenerator

Interessante artikelen