Manifesto

Waar wij voor staan

02

Productief maatwerk realiseren

ICT-afdelingen van organisaties hebben uiteindelijk allemaal dezelfde uitdaging: oplossingen realiseren waarmee ze relevant blijven voor hun (interne) klanten. Wij helpen bij maatwerk trajecten om hoogwaardige software tegen een lagere inspanning te realiseren. Wij denken vanuit kansen en helpen organisaties in het ICT-domein betere oplossingen te creëren.
03

Multi-disciplinair samenwerken als sleutel voor succes

Wij omarmen multi-discliplinair werken en verbinden onze inzichten en expertise met de relevante andere disciplines die nodig zijn voor het analyseren van jouw organisatie en de processen. Dit levert systemen op om flexibel mee te kunnen bewegen in een veranderende markt en die aansluiten bij de behoefte van jouw organisatie.
04

Mensen maken de verandering

Wij zijn gefascineerd door de mogelijkheden die technologie organisaties biedt. Vanuit onze jarenlange bedrijfservaring weten we dat 'de mens' daarbij een belangrijke succesfactor is. Onze systemen zijn gericht op synergie tussen medewerkers en hun klanten. Wij bouwen systemen die administratieve handelingen reduceren en het online klantcontact verbetert.
05

Korte terugverdientijd

Bij maatwerk gaat het om grote investeringen. Ons uitgangspunt is dat het resultaat van iedere verbeterstap dusdanig is, dat de kosten van een volgende stap kunnen worden gecompenseerd. We willen software bouwen waarmee geld verdiend of bespaard wordt, zodanig dat het een investering in ruime mate overstijgt.
06

Met energie incrementeel vernieuwen

Ontwikkelen en innoveren betekent verandering. We werken Agile. We zijn erop gericht om iedere sprint een deeloplevering te realiseren. Daarmee creëren we een positieve organisatie-energie door de juiste mix te bieden van gezamenlijke doelen, uitdaging en passende deeloplossingen. De klantorganisatie blijft aangesloten door regelmatige deeloplevering. We werken met onze eigen software generator waarmee we het voortschrijdend inzicht efficiënt ondersteunen. Daarmee ontstaat een bedenk-, implementeer- en 'bedenk verder'-cyclus.