Skip to main content

Jong talent vinden, oké. Maar dan?

In the war on talent worden high potentials geworven om bekende gevestigde organisaties te versterken. Vervolgens bruisen deze bedrijven dan van ambitieuze, intelligente jonge professionals die worden geacht leiderschapskwaliteiten te laten zien en creatieve ideeën naar voren te brengen. Maar in de praktijk laten deze young professionals vaak niet de gewenste initiatiefrijke attitude zien die de organisatie nodig heeft om te vernieuwen en kansen te benutten, zo ervaren veel corporate organisaties. Waar wringt de schoen? En hoe is dit op te lossen?

Leiderschap en creativiteit versus een cultuur van risicoaversie

Het topmanagement benadrukt doorgaans niet alleen het belang van leiderschap van de young professionals, maar ook de waarde van creativiteit en innovatie, die resulteert in ‘out of the box’ oplossingen. Deze verwachtingen worden vaak niet ingelost.

In gesprekken die we voeren over procesinnovatie horen we terug dat er een waarneembaar gebrek aan leiderschap en ondernemerskwaliteiten wordt ervaren in de lagere echelons, vol met jonge gedreven professionals. Welke factoren zijn hiervan de oorzaak?

Bedrijfsdynamiek

De young professionals opereren in een complexe omgeving. Ze worden snel belast met diverse projecten, waarbij ze moeten schakelen tussen thuiswerken en intensieve dagen op kantoor, vaak onder grote druk van strakke deadlines en verschillende stakeholders. De ondernemingen waar ze werken worden gekenmerkt door complexe processen, die meestal het gevolg zijn van hun omvang, hun historie en de noodzaak om te voldoen aan markt- en sociale verwachtingen. Deze complexiteit wordt verder versterkt door verouderde (IT-) systemen en de hoge regeldruk waaraan ze moeten voldoen, variërend van transparantie-eisen tot uitgebreide financiële rapportages.

Medewerkers, vooral de jongere, worden geconfronteerd met een hoge werkdruk en de noodzaak om zich snel aan te passen en te leren. In deze dynamische omgeving is er een natuurlijke neiging om voorzichtig te zijn en fouten te voorkomen. Dit kan leiden tot een cultuur waarin risico’s worden gemeden en innovatie wordt beperkt. Factoren zoals angst voor falen, overmatige regelgeving, tijdsdruk, gebrek aan inspiratie, vaste denkpatronen, gebrek aan kennis of vaardigheden en te veel afleiding kunnen de creatieve vonk dempen. Bovendien kan het gebrek aan nieuwe ervaringen en leren de creatieve geest beperken. Zo ontstaat een negatieve spiraal.

corporate-young-professional-maakt-stropdas-los

Risicoaversie doorbreken 

Wat opvalt is dat externe partijen, onbelast door de dagelijkse uitdagingen van de bedrijfsvoering, vaak succesvoller zijn in innovatieprojecten. Een frisse, onconventionele blik en een gerichte aanpak, zonder de afleiding van de dagelijkse bedrijfsvoering, is een effectieve manier om de gewenste innovatie te realiseren.

De kracht van creativiteit

Bij MetaFactory geloven we in de kracht van creativiteit, vooral als het gaat om het aanpakken van complexe bedrijfsprocessen en het slim vernieuwen en automatiseren daarvan. We starten vanuit de gewenste output, de prestatie-indicatoren, en voeren vervolgens een grondige analyse uit om de vereiste specificaties vast te stellen. Dit doen wij graag in nauwe samenwerking met, en naar de behoeften en inzichten van, jonge professionals. Wij bouwen voort op wat er al beschikbaar is en focussen op een optimale, toekomstbestendige oplossing. Deze oplossing is niet alleen afgestemd op het huidige proces, maar evolueert ook mee met de veranderende behoeften van de onderneming. Door creativiteit en vernieuwing centraal te stellen, transformeren we uitdagingen in kansen en gaan we van moeilijkheden naar mogelijkheden.

Samenvattend

Grote ondernemingen met hoge regeldruk staan voor de uitdaging om een cultuur van leiderschap en creativiteit te bevorderen, vooral onder jonge professionals. De veelal aanwezige proces- en beheersingsgerichte bedrijfscultuur, nodigt de young professional niet uit om ondernemerschapskwaliteiten te laten zien. Er is een evenwicht nodig tussen het voldoen aan regelgeving en het stimuleren van creativiteit en risiconeming. Het betrekken van externe partijen kan een waardevolle strategie zijn om frisse perspectieven en effectieve oplossingen te bieden.