Skip to main content

Bedrijven zijn naarstig op zoek naar personeel. De personeelstekorten zien we in alle branches bij hoog- en laaggeschoold personeel. Tekorten zijn deels op te lossen door de ontwikkeling van op maakt gemaakte software. Daarnaast blijven mensen langer werkzaam voor je als processen en systemen hun optimaal ondersteunen. Dus automatiseer nu!

Een ongekend personeelstekort 

Een persbericht van het CBS van 17 aug 2022 wijst op een historisch personeelstekort. Ook de loonkosten nemen razendsnel toe. Op iedere 3 werkzoekenden zijn er nu 4 vacatures.

Nederland heeft een lage automatiseringsgraad 

Door de loonmatiging van de afgelopen decennia is de concurrentiepositie van Nederland sterk geworden. De keerzijde hiervan is dat personeel relatief goedkoop was. De behoefte tot automatisering en robotisering is hierdoor in Nederland laag gebleven in vergelijking tot ons omringende landen. In verschillende media heeft oud-hoogleraar economie Alfred Kleinknecht de afgelopen dagen uitgelegd hoe dit zit. 

Automatiseer nu! 

We hebben als Nederland dus nog onbenutte automatiseringskansen liggen. Kansen die ze in het buitenland al eerder hebben uitgenut. Dus als nieuw personeel moeilijk te krijgen is, als personeel duurder wordt, als personeel verleid moet worden om te blijven, kies dan eens voor automatisering. 

Wat voor software? 

Goed, automatisering is dus een deel van het antwoord. Maar wat doe je dan? Kies je voor een standaard systeem? Kies je voor een no-code/low-code oplossing? Of kies je voor maatwerk? Analyseer je knelpunten en wensen. Kies een oplossing voor de komende 2 tot 5 jaar en niet een oplossing dat alleen je probleem van vandaag oplost. Er is dus geen standaardantwoord op de vraag voor wat voor software. Wat we als MetaFactory wel weten is dat maatwerk vaak goedkoper is dan het lijkt en een goede implementatie van standaard software of low-code oplossing duurder en weerbarstiger is dan gedacht. 

Maatwerk past beter 

Eén ding weten we zeker als MetaFactory: maatwerk software is net als een maatwerk kledingstuk. Maatwerk zit altijd lekkerder dan confectiekleding. Bij maatwerk kan je net het verschil maken en organisatie, processen en software perfect op elkaar afstemmen. En dat is niet overdreven, want er is een personeelstekort. Je hebt uiteindelijk minder medewerkers nodig om de klus te klaren en voor de mensen die het werk uitvoeren wordt het leuker. Je kan echt naar ze luisteren en dat geven dat ze nodig hebben. Medewerkers die gehoord worden blijven langer en werken harder. Maatwerk betaalt zich uit. Juist nu. 

Wat kan MetaFactory doen? 

Neem contact met ons op als je wilt weten hoe je dit aan kan pakken. Of kijk bij onze referenties hoe anderen je voor zijn gegaan. Er kan meer dan je in eerste instantie denkt.