Skip to main content

Informatie voor IT-teamleiders, CIO’s en CTO’s die snel een kwalitatieve sprong willen maken.Sinds Google een kijkje in de keuken heeft gegeven en heeft ‘verklapt’ hoe het komt dat hun teams aanzienlijk beter presteren dan andere teams, is de populariteit van het fenomeen ‘high performance teams’ geëxplodeerd. In een gesprek met Jack van Praag, CEO van het innovatieve softwarebedrijf MetaFactory, staan we stil bij de praktijk van High Performance softwareontwikkelteams.

Als we de definitie van een High Performance Team bekijken, gaat het om ‘a team that is highly focused on their goals and that achieve superior business results’ (Wikipidea). Da’s mooi, maar hoe onderscheidt een software ontwikkelteam zich als nu als High Performance Team in de praktijk?

Jack: Agile en scrummen zijn manieren om het beste uit een groep samenwerkende mensen te krijgen. Maar wat maakt dat een team echt gaat presteren? De menselijke factor maakt het verschil. Met scrummen als procesaanpak ontstaat er namelijk niet automatisch een productief team… Daar is meer voor nodig.”

Waarom presteert het ene team beter dan het andere?

Jack noemt de de vijf belangrijkste voorwaarden voor een goed functionerend High Performance Team:

  1. Selecteer professionals zodat het vakmanschap van de teamleden niet ter discussie staat.
  2. Vertel de teamleden wat ze moeten doen, en niet hoe ze het moeten doen.
  3. Zorg dat de doelen voor ieder teamlid helder zijn.
  4. Zorg voor verbinding en chemie: onderling en met de organisatie.
  5. Bied een veilige werkomgeving en -sfeer aan.”

Verbinding en veiligheid: vertel?

“De werkomstandigheden zijn voor een belangrijk deel te bepalen en daar is de teamleider of directie verantwoordelijk voor. Binnen het team zijn de lol die tijdens het werk ontstaat, en dat ieder teamlid automatisch zijn en haar best gaat doen om het leuk te maken, belangrijke motivators om zo goed mogelijk samen te werken.

In de afgelopen 40 jaar heb ik het belang van verbinding en veiligheid altijd onderkend. Ik zie beide als heel belangrijke componenten om een team echt te laten excelleren. Bovendien wil iedereen uiteindelijk bij het leukste team werken. Klaar.”

Het gezamenlijke morele kompas – ethiek – is dus belangrijk. Hoe wordt daar binnen MetaFactory aan gewerkt?

“Ja, dat  krijgt bij MetaFactory echt zorgvuldig aandacht. Zo creëren we snel een situatie waarbij iedereen altijd kan zeggen wat ie wil. Dat is enorm waardevol. Het lukt ons volgens deze uitgangspunten om met 15 medewerkers om flexibel en wendbaar snel resultaat te leveren.”

Wat is de purpose van MetaFactory?

“We proberen op een productieve wijze – via de eigen Code Composer waarmee delen van het ontwikkelproces slim worden geautomatiseerd – echt elegante, onderhoudbare software te maken die mogelijk maakt wat klanten willen. Die uitdaging uitvoeren, spreekt aan en zorgt dat nieuwe werknemers direct worden opgenomen in de technische uitdagingen en procedures.

Ons team is snel ingewerkt en nieuwe leden worden direct opgenomen. Ze versterken snel hun capaciteiten en komen in een communicatieve omgeving terecht met een scherp bewustzijn voor optimale productiviteit. En die behalen we ‘als vanzelf’ vanwege de vijf punten die als smeerolie werken. Zo ontstaat een flexibel en multi-inzetbaar High Performance Code Lab, waarmee we samen met developers aan klantzijde een high performance team kunnen vormen.

Als vanzelf? MetaFactory werkt toch al jaren aan High Performance Teams?

“Je komt op een goed punt. Voordat een team zo vergevorderd is dat ze de status High Performance Team verdienen, moet het team een aantal fases doorlopen hebben. Ik noem de principes die Bruce Wayne Tuckman al in 1965 formuleerde:

  1. Storming: elk lid is op zoek naar de eigen rol om optimaal te presteren.
  2. Forming: onderhandeling tussen persoonlijke en gemeenschappelijke doelen.
  3. Norming: de processen optimaliseren en in elkaars handen werken.
  4. Performing: uiteindelijk op hoog niveau topwerk leveren.

Bij de geboorte van MetaFactory stond vast dat we, stap voor stap, aan een hechte taskforce werken, waarbij we wat betreft kwaliteit geen of zo min mogelijk compromissen sluiten. De fase van storming, forming & norming hebben we achter de rug. Intussen finetunen we de performance, bijvoorbeeld met het tool-team dat de Code Composer continue verbetert. We kunnen op managementniveau regisseren, en schuiven binnen de teams om optimaal te presteren. Dat lukt nu ook met nieuwe medewerkers.

Met deze aanpak passen mensen steeds beter in de geformeerde teams. We behalen voor onze eigen projecten heel snel geweldige resultaten door goed te kijken naar de individuele kwaliteiten. Dat is voor MetaFactory de gebruikelijke norm geworden. We staan er niet eens meer bij stil, en vinden het de gewoonste zaak van de wereld.”

Zo haal je beter de doelen van de klant?

“De doelen van de klant zijn leidend en worden zonder afleiding gehaald. Wij zorgen dat het team ‘connected’ blijft met het klantdoel. Er is bij organisaties en IT-bedrijven een mismatch tussen wat de klant echt wil en wat de IT realiseert en in de realisatie wordt door de projectdruk vaak kwalitatief mindere software opgeleverd. Wat MetaFactory aanbiedt is niet alleen kennis en ervaring op theoretisch, technisch en strategisch niveau, maar ook een oplossing om die mismatch te herstellen en onderhoudbare software met uitstekende performance te realiseren.

Binnen de veiligheid van het MetaFactory High Performance Code Lab kunnen nu ook andere developers kennismaken met onze werkwijze en zorgen dat alle pluspunten van ons team overgenomen kunnen worden in een nieuwe omgeving.”

Benieuwd of het Code Lab dé oplossing is voor jouw organisatie?

Het voordeel is vooral groot als de technologie stack overeenkomt met de stack waarmee MetaFactory haar projecten uitvoert.

We bespreken graag in de vorm van een Teams-meeting de mogelijkheden voor jouw situatie, en als je daar interesse in hebt, vertellen we over de hoed en de rand van onze aanpak. In 30 minuten, natuurlijk vrijblijvend! Leuk als je een afspraak plant!