MENU

  /   personal-iom-project

Het project bestand, bijvoorbeeld metafactory.xml, is verantwoordelijk voor de configuratie van je project, het linkt naar de root van je source files (model, pattern en snippets). Het zet ook de output root pad van de gegenereerde code, met daarin onderscheid tussen XML, Java en file voor overige gegenereerde bestanden. Standaard gedragingen voor code generatie kunnen gedefinieerd worden binnen het element. Voeg je deze niet toe dan zal deze automatisch gegenereerd worden met standaardinstellingen zodra je MetaFactory start.

Het project bestand is een xml file, waarvan de structuur in een schema beschreven is. Het project moet altijd in de juiste namespace staan en begint daarom altijd op deze manier:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personal-iom-project xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project
                     http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project.xsd"
           xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <model>src/model/model.xml</model>
 <pattern>src/pattern/pattern.xml</pattern>
 <snippetsFolder>src/snippets</snippetsFolder>
 <output>
  <path type="java" />
  <path type="xml"/>
  <path type="file"/>
 </output>
 ...
</personel-iom-project>

attributen van <personel-iom-project/>:
Er zijn geen attributen voor <personel-iom-project/>.

sub elementen van <personel-iom-project/>:

Naam Betekenis Aantal
model Bestand en locatie van het metafactory model bestand; i.e. src\modelmap\model.xml  1
pattern Bestand en locatie van het metafactory patterns bestand; i.e. src\patternmap\pattern.xml  1
snippetsFolder Locatie map van de metafactory snippets staan; i.e. src\snippetsFolder  1
output De output definieert de locatie van de te genereren bestanden.  1
buildSets De buildsets groepeert individuele buildSet elementen.
Met een buildSet kan in MetaFactory onderscheid wordt gemaakt van te genereren sets code.
 0 of 1
businessStyle  JavaDoc opmaak elementen  0 of 1
maps De maps groepeert de map elementen waarmee er een javatype mapping aangepast kan worden  0 of 1
propertyFiles   ?   ?