MENU

  /   output

Het element <output> is een subelement van <personal-iom-project>. Het element definieerd de folder voor de output root pad van de door MetaFactory gegenereerde code, met daarin onderscheid tussen XML, Java en file voor de overige te genereerde bestanden.

In onderstaand voorbeeld is de output gegeven in het project xml bestand:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personal-iom-project xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project 
                     http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project.xsd"
           xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 ...
 <output>
  <path type="java">src/java</path>
  <path type="xml">xml/files/go/here</path>
  <path type="file">other/files/go/inhere</path>
 </output>
 ...
</personel-iom-project>

attributen van <output/>:

het element bevat geen attributen.

subelementen van <output/>:

Naam Betekenis Aantal
path path bepaald de folder waarin de door metafactory gegenereerde code wordt geplaatst.
Dit path element heeft 1 attribuut “type”, waarvoor geldt: “type=(java|xml|file)”
Output kan alle 3 types bevatten en van elk type kan 1 maal voorkomen.
0 .. 3