MENU

  /   maps

Het element <maps/> is een sub element van <personal-iom-project>. Er is per project maar 1 maps aanwezig.
 
De <maps/> groepeerd <map> elementen waar met het map sub element er een javatype mapping aangepast kan worden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personal-iom-project xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project
                     http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project.xsd"
                      xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 ...
 <maps>
  1 of meer <map name="myMapName01"></map>
  ...
 </maps>
 ...
</personel-iom-project>

 
syntax van <maps/>:
<maps>
<map name=””>></map>
</maps>
 

attributen van <maps/>:
 
het element bevat geen attributen.
 
sub elementen van <maps/>:

Naam Betekenis Aantal
map  de map heeft een attribute name welke ingevuld moet worden. met het map sub element kan er een javatype mapping aangepast worden. 1 of meer