MENU

  /   buildSet

is een sub element van <buidSets>. De biildSets groepeerd verschillende buildSet Met een buildSet kan in MetaFactory een onderscheid worden gemaakt van de te genereren code zodanig dat niet bij elke generatie slag alle code wordt gegenereerd maar logische onderdelen van het geheel.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personal-iom-project xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project
                                          http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project.xsd"   
                      xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project"
                      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  ...
  <buildSets>
    <buildSet name="a" description="myBuildSetA">
    ...
    </buildSet>
    <buildSet name="b">
      <file></file>
      <package></package.
      <xml></xml>
    </buildSet>
  </buildSets>
  ...
</personel-iom-project>

attributen van <buildSet/>:
<buildSet name=”” description=””></buildSet>

Naam Betekenis
name naam om de build set te identificeren. verplicht veld
description beschrijving van deze buildset. optioneel

 

sub elementen van <buildSet/>:

Naam Betekenis Aantal
file Met file geef je aan welke bestanden er door MetaFactory gegenereerd moeten worden. 0 .. n
package De te genereren package 0 .. n
xml De te genereren xml bestanden 0 .. n