MENU

  /   Platte bestanden

MetaFactory produceert op dit moment 3 verschillende soorten bestanden: bron code (java), xml bestanden en platten bestanden.

Om een plat bestand te produceren moet het element file worden gebruikt in het pattern.

Dit is de syntax:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pattern xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern"
     xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern
               http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern.xsd">

 ...
  <file name=""
     path=""
     description=""
     trimLeading=""
     trimTrailing=""
     foreach="package|object|attribute|reference"
     package=""
     condition=""
     skip="">
   <body></body>
  </file>
 ...
</pattern>

Het name attribuut is verplicht en geeft de naam van het bestand aan.

attributen van <file/>:

Naam Betekenis
name De naam van de het bestand dat gemaakt wordt
path Het pad waar het bestand moet worden opgeslagen.
description Omschrijving van het bestand. Komt niet in het bestand zelf terug.
trimLeading true of false. Indien true, dan worden spaties aan het begin verwijderd.
trimTrailing true of false. Indien true, dan worden de spaties aan het eind verwijderd.
foreach Geeft aan of er geïtereerd moet worden over het model. Mogelijke waarden: package, object, attribute, reference
package Naam van het package in het model (model.xml) wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut
condition Een expression die uitkomt op true of false. Indien er true uitkomt wordt het bestand ook daadwerkelijk gemaakt, maar als er false uit komt niet.
vb:

condition="${object.name}=Person"

Het bestand wordt in dit geval alleen gemaakt indien het huidige model object de naam Person heeft. Dit werkt alleen indien er geïtereerd wordt over alle model objecten (foreach=”object”).

skip true of false. Als true en de het menu item “Use @skip of packages” (menu Transform) is aangevinkt, dan wordt het bestand niet gemaakt. Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat altijd alles opnieuw wordt gegenereerd en scheelt daarom tijd. Met deze functie kan je aan een specifiek bestand werken door alle skip attributen op true te zetten, behalve degene waaraan je nu werkt.

subelementen van <file/>:

Naam Betekenis Aantal
body De inhoud van het bestand wordt hier gespecificeerd.. 0 of 1.