MENU

  /   Package

Met een package wordt een java package gedefinieerd. Een package bevat interface en class elementen die overeenkomen met de java interfaces en classes in dit package.
Het name attribuut is verplicht en geeft de naam van het package aan. Dit is de syntax:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pattern xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern"
     xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern
               http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern.xsd">

 ...
 <package name=""
      path=""
      foreach="package|object|attribute|reference"
      condition=""
      package=""
      var0=""
      var1=""
      var2=""
      var3=""
      var4=""
      var5=""
      skip="true|false">
    0 of meer <interface /> elementen
    0 of meer <class /> elementen
 </package>
 ...
</pattern>

attributen van <package/>:

Naam Betekenis
name De naam van het java package dat gemaakt wordt
path Pad relatief t.o.v. java output folder zoals gedefinieerd in het MetaFactory project.
foreach Geeft aan of er geïtereerd moet worden over het model. Mogelijke waarden: package, object, attribute, reference
package Naam van het package in het model (model.xml) wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut. Niet te gebruiken binnen een foreach iteratie op ‘package’
object Naam van het object in het model (model.xml) wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut
condition Een expression die uitkomt op true of false. Indien er true uitkomt wordt het package (pattern) ook daadwerkelijk gemaakt, maar als er false uit komt niet.
vb:

condition="${object.name}=Person"

Het package wordt in dit geval alleen gemaakt indien het huidige model object de naam Person heeft. Dit werkt alleen indien er geïtereerd wordt over alle model objecten (foreach=”object”).

var0 Waarde die je wil opslaan in de voorgedefinieerde variabele met naam var0. Naar deze waarde kan later worden gerefereerd d.m.v. ${var0}. Dit kan zowel in het pattern als in een snippet worden gebruikt.
var1 Waarde die je wil opslaan in de voorgedefinieerde variabele met naam var1. Naar deze waarde kan later worden gerefereerd d.m.v. ${var1}. Dit kan zowel in het pattern als in een snippet worden gebruikt.
var2 Waarde die je wil opslaan in de voorgedefinieerde variabele met naam var2. Naar deze waarde kan later worden gerefereerd d.m.v. ${var2}. Dit kan zowel in het pattern als in een snippet worden gebruikt.
var3 Waarde die je wil opslaan in de voorgedefinieerde variabele met naam var3. Naar deze waarde kan later worden gerefereerd d.m.v. ${var3}. Dit kan zowel in het pattern als in een snippet worden gebruikt.
var4 Waarde die je wil opslaan in de voorgedefinieerde variabele met naam var4. Naar deze waarde kan later worden gerefereerd d.m.v. ${var4}. Dit kan zowel in het pattern als in een snippet worden gebruikt.
var5 Waarde die je wil opslaan in de voorgedefinieerde variabele met naam var5. Naar deze waarde kan later worden gerefereerd d.m.v. ${var5}. Dit kan zowel in het pattern als in een snippet worden gebruikt.
skip true of false. Als true en de het menu item “Use @skip of packages” (menu Transform) is aangevinkt, dan wordt het package niet gemaakt. Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat altijd alles opnieuw wordt gegenereerd en scheelt daarom tijd. Met deze functie kan je aan een specifiek package werken door alle skip attributen op true te zetten, behalve degene waaraan je nu werkt.