MENU

  /   reference

De <reference> is een sub element van object, deze reference geeft de relatie aan met andere objecten in het MetaFactory model (model.xml), hierbij moet wel refentie wel in de scope van het betreffende package zijn. Voor elk object kunnen er 0 of meer referenties worden gedefinieerd.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model"
    xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model
    http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model.xsd">

 <package name="yourModelPackage">;
  <object>
   ...
   <reference name="yourReferenceName" type="nameOfReferencedObject" multiplicity="0..n"></reference>
   ...
  </object>
 <package/>
 ...
</model>

attributen van :

Naam Betekenis Gebruik
name Naam van de referentie object in de package “yourModelPackage” van het metafactory model (model.xml), deze naam wordt gebruikt voor het uitvoeren van het foreach attribuut in een pattern. verplicht
type  Data type van de referentie (integer, boolean, string,…) verplicht
multiplicity Geeft de multipliciteit aan van de relatie tussen de referentie en het object.
multiplicity=”0..1| 1..1| 0..n| 1..n| n..n”
verplicht
notnull als de attribute notnull=”true” wordt gebruikt dan geeft dit aan dat de referentie altijd geïnitieerd moet zijn met een waarde. (false|true) optioneel