MENU

  /   Model properties

In elk package en objecten van een metafactory model kunnen 0 of meer properties worden gedefinieerd. Hier kan men globale metadata definieren die ergens anders wordt gebruikt. De naam van de tag is de property naam, te tekst inhoud is de waarde van de property. Als dezelfde naam van een property nog een keer wordt gebruikt, dan wordt de vorige property simpelweg overschreven.

In onderstaand voorbeeld worden er 4 properties gedefinieerd hiervan zijn er 2 in de scope van het package (yourProperty1 en yourProperty2) met de waardes yourPropertyValue1 en yourPropertyValue2 en er zijn 2 properties gedefinieerd in de scope van het object (yourPropertyA en yourPropertyA).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model"
    xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model
              http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model.xsd" >

 <package name="yourModelPackage">
  <properties>
   <yourProperty1>yourPropertyValue1</yourProperty1>
   <yourProperty2>yourPropertyValue2</yourProperty2>
   ...
  </properties>
  <object name="yourModelObject01">
   <properties>
    <yourPropertyA>yourPropertyValueA</yourPropertyA>
    <yourPropertyB>yourPropertyValueA</yourPropertyB>
    ...
   </properties>
   ...
  </object>
  ...
 <package/>
 ...
</model>

attributen van <properties/>:

Het object element <properties/> heeft geen attributen.

sub elementen van<properties/>:

Elk sub element is een property.