MENU

  /   package

Met een package worden de data objecten (entiteiten) van je model gegroepeerd. Elk model kan 0 of meer packages bevatten.
Het name attribuut is verplicht en geeft de naam van het package aan. De syntax is als volgt:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model" xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model.xsd">

  <package name="yourModelPackage">
    0 of meer <properties><properties>
    0 of meer <object name="yourModelObject01"> 
  </package>
  ...
<model>

attributen van <package/>:

Naam Betekenis
name Naam van het object in het model (model.xml) deze naam wordt gebruikt voor het uitvoeren van het foreach attribuut in een pattern. verplicht

 

sub elementen van <package/>:

Naam Betekenis Aantal
properties  De element <properties> groepeert een set van properties van het package waarin hij is geplaatst. 0 of meer
object  Met object wordt een data element van het model gedefinieerd. Dit object behoort tot de scope van het package van het model waarin het is gedefinieert. 0 of meer