MENU

  /   object

Met <object> wordt een data element van het model gedefinieerd. Dit object wordt gecreëerd in de scope van het package van het model, het object is dus een sub element van package. In elk van de packages kunnen meerdere objecten gedefinieerd worden en van attributen worden voorzien. Deze objecten kunnen via een reference onderling gerelateerd worden. Ten behoeve van MetaFactory kan met de properties het object van metadata worden voorzien.

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
&lt;model xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
    xmlns=&quot;http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model&quot;
    xsi:schemaLocation=&quot;http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model
              ;
 
 &lt;package name=&quot;yourModelPackage&quot;&gt;
  &lt;object name=&quot;yourObjectName01&quot;&gt;
   0 of meer &lt;properties&gt;&lt;/properties&gt;
   0 of meer &lt;reference name=&quot;yourReferenceName&quot; type=&quot;typeOfYourReference&quot; multiplicity=&quot;0..n&quot;&gt;&lt;/reference&gt;
   0 of meer &lt;attribute name=&quot;yourAttribute01&quot;&gt;&lt;/attribute&gt;
   ...
  &lt;/object&gt;
  ...
 &lt;/package&gt;
 ...
&lt;/model&gt;

 
syntax of <object/>:
<object name=””> </object>
 
attributen van <object/>:

Naam Betekenis
name Naam van het object in de package “yourModelPackage” van het MetaFactory model (model.xml), deze naam “yourObjectName01” wordt gebruikt voor het uitvoeren van het foreach attribuut in een pattern. verplicht

 

sub elementen van <object/>:

Naam Betekenis Aantal      
properties   In elk object kunnen 0 of meer properties worden gedefinieerd. Hier kan men metadata definieren voor dit specifieke object welke ergens anders kunnen worden gebruikt. De naam van de tag is de property naam, te tekst inhoud is de waarde van de property. 0 of meer
reference  de reference geeft de relatie aan met andere objecten in het MetaFactory model (model.xml) 0 of meer
attribute attributen die dit object bevat. Met het attribute element wordt zowel het veld als eventueel de bijbehorende getters en setters gedefinieerd (afhankelijk van het access attribuut (rw|ro|wo). 0 of meer