MENU

  /   attribute

Met het sub element <attribute> van een object worden de attributen van een data object gedefinieerd. De attributen bevinden zich in de scope van het object waarin het wordt gespecificeerd.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model" 
xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model
          http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model.xsd">
 
 <package name="yourModelPackage">
  <object name="yourObjectName01">
   ...
   0 of meer <attribute name="yourAttribute01" type="string" notnull="false"></attribute>
  </object>
 <package/>
 ...
</model>

 
syntax van <attribute/>:
<attribute name=”” type=”” length=”” notnull=””> </attribute>
 
attributen van <attribute/>:

Naam Betekenis
name Naam van de attribuut is verplicht verplicht
type Data type van dit attribuut is verplicht [String, integer, Integer, boolean, Boolean, void, Date, DateTime, long, Long, double, Double, blob, clob, short, Short, float, Float, big_decimal, character, byte, Byte, yes_no, time, timestamp, calendar, calendar_date, binary, text] verplicht
notnull  De “notnull” attribuut is optioneel, als notnull=”true” wordt gebruikt dan geeft dit aan dat de referentie altijd geïnitieerd moet zijn met een waarde ongelijk NULL.
Als de attribuut niet is toegepast is de default instelling notnull=”false”.
notnull=”(false|true)”
optioneel

sub elementen van <attribute/>:

Het object element <attribute/> heeft geen sub elementen.