MENU

  /   Model beschrijving

Het MetaFactory model is een xml file, waarvan de structuur in een schema beschreven is. Het model moet altijd in de juiste namespace staan en begint daarom altijd op deze manier:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model
              http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model.xsd">

 ...

</model>

 

Het root element kan de volgende sub elementen hebben welke in de volgende hoofdstukken zal worden beschreven:

Het bestand model.xml bevat alle data objecten (entiteiten) en kunnen gegroepeerd worden in packages. Elk object kan attributes en references naar andere objecten bevatten (het equivalent van Java’s entity properties).Zo kan het pattern alle entiteiten uit je model uitlezen en vervolgens voor iedere entiteit code genereren, afhankelijk van hoe de door jou gedefinieerde logica omgaat met data types van geneste attributes en references. Wellicht heb je voor een effectief pattern echter meer intelligente nodig dan het afhandelen van data. Dit is waar de optie om metadata toe te voegen – op object, attribute of reference niveau – veel extra mogelijkheden geeft. Metadata wordt in het model gespecificeerd als ‘properties’.