MENU

  /   Import statement

Bij elke class of interface hoort een reeks aan import statements. Deze import statements kunnen in de definitie van de class of interface worden gezet d.m.v. het libraries child element van class of interface. In plaats van globaal in de class of interface kunnen ook 0 of meer import statements worden toegevoegd aan een attribute of operation. Hiermee wordt er betere controle gehouden over de import statements in de uiteindelijke java class of interface. Aangezien een attribute of operation een condition kan hebben, wordt het attribuut of operation niet altijd gemaakt en worden de import statements dus ook niet altijd aan de class toegevoegd.

Dit is de syntax van een library in het pattern:

    <library foreach="package|object"
         condition=""
         package=""
         object="">
      some.class.tobe.imported
    </library>

attributen van <library/>:

Naam Betekenis
foreach Geeft aan of er geïtereerd moet worden over het model. Mogelijke waarden: package, object
condition Een expression die uitkomt op true of false. Indien er true uitkomt wordt het import statement ook daadwerkelijk toegevoegd, maar als er false uit komt niet.
vb:

condition="${object.name}=Person"

De library wordt in dit geval alleen gemaakt indien het huidige model object de naam Person heeft. Dit werkt alleen indien er geïtereerd wordt over alle model objecten (foreach=”object”).

package Naam van het package in het model (model.xml) wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut
object Naam van het object in het model (model.xml) wat gebruikt moet worden voor het uitvoeren van het foreach attribuut