MENU

  /   Ondersteuning voor Eclipse

Plugins

MetaFactory kan zowel Freemarker als Velocity gebruiken. Voor het bewerken van Freemarker templates is het handig om de plugin FreemarkerIDE te installeren. De plugin FreemarkerIDE is onderdeel van JBoss Tools. Ga naar de site http://tools.jboss.org/downloads/ en volg de instructies.

Voor het bewerken van Velocity templates kan de plugin VeloEclipse geïnstalleerd worden. Voor de installatie van VeloEclipse moet de volgende update site worden toegevoegd: http://veloeclipse.googlecode.com/svn/trunk/update/. Als alternatief kan ook gebruik worden gemaakt van Market Place om de plugin VeloEclipse te installeren. LET OP: Vanaf versie 4.2 van Eclipse moet er eerst een andere Eclipse plugin geinstalleerd worden (zie issue 48). Ga naar Help > Install New Software, selecteer de “Eclipse Project Updates” site, ga naar de categories “Eclipse Tests, Examples and Extra’s”, kies de “Eclipse 2.0 Style Plugin Support” en installeer de plugin. VelocEclipse kan nu geïnstalleerd worden.

 XML Catalog

MetaFactory maakt gebruik van verschillende xml files. Elk type xml file heeft z’n eigen namespace. Het is handig als de xml editor in Eclipse de namespace kan koppelen aan de bijbehorende xsd. We beginnen met de MetaFactory project file (metafactory.xml). De metafactory.xml ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personal-iom-project xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project.xsd" 
 allowDeprecated="true" 
 xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 ...
</personal-iom-project>

 

Voordat er in de xml editor van Eclipse gebruik gemaakt kan worden van autocomplete op basis van de xsd moet de xsd gekoppeld worden aan de namespace. Open de Eclipse Preferences en voer de volgende stappen uit:

 1. Ga naar XML
 2. XML Catalog
 3. User Specified Entries
 4. Add
 5. Navigeer nu naar de xsd die bij de project namespace hoort. De xsd vind je in de support folder van de MetaFactory installatie en heet personal-iom-project.xsd
 6. Selecteer bij key type “Namespce Name” (staat hij standaard al op)
 7. Ok
 8. Druk opnieuw op Add
 9. Navigeer nu weer naar dezelfde xsd
 10. Selecteer bij key type nu “Schema Location”
 11. De key (oftewel de schemalocation) voor de project xsd is: http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/project.xsd (.xsd achter de namespace zetten)

Bovenstaande stappen moeten herhaald worden voor zowel de model namespace als de pattern namespace:

model.xml

namespace = http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model
schemalocation = http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/model.xsd

pattern.xml

namespace = http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern
schemalocation = http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern.xsd

Als voor alle 3 de xsd’s de namespace en schemalocation gekoppeld zijn, dan ziet de XML Catalog in Eclipse er als volgt uit:

EclipseXmlCatalog

 

Code fragmenten voor Freemarker en Velocity

Bij het maken van nieuwe MetaFactory templates komen bepaalde regels code veel voor. Zowel in de freemarker editor als in de velocity editor kan je gebruik maken van deze veel gebruikte constructies. Allereerst moeten we ze in de velocity editor installeren. Voer de volgende stappen uit:

 1. Ga nar de Eclipse Preferences
 2. Ga naar Veloeclipse
 3. Veloeclipse Templates
 4. Verwijder de enige template die er nu staat (die spatie is echt irritant)
 5. Druk op import button
 6. Navigeer nu naar de support map van de MetaFactory installatie en selecteer velocity-templates-metafactory.xml uit de eclipse map
 7. Druk op Open

Na installatie ziet het er ongeveer zo uit:

EclipseVeloeclipseTemplates

Voor de Freemarker code fragmenten wordt gebruik gemaakt van de Eclipse Snippets View. Open de Snippets View (Menu Window -> Show View -> Other -> Snippets). Installeer nu de code fragmenten door het uitvoeren van de volgende stappen:

 1. Selecteer de Snippets View
 2. Druk op de rechter muisknop en kies Customize
 3. Druk op Import
 4. Selecteer het bestand freemarker-snippets-metafactory.xml in de Support/Eclipse map van de MetaFactory installatie
 5. Druk op Open

Na installatie zien de Snippets er ongeveer zo uit:

EclipseFreemarkerSnippets