MENU

  /   External Libraries

Een external library is een manier om pattern en snippets te delen tussen verschillende MetaFactory projecten. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een library te maken met patterns voor web applicaties en een library met pattern en snippets voor Swing applicaties.
Een externalLibrary moet altijd een unieke naam hebben die door het name attribuut gezet wordt. De path tag bevat het absolute pad naar een folder. De patternsFolder tag bevat bevat het relatieve pad naar de patterns, de snippetsFolder tag bevat het relatieve pad naar de snippets.

In het pattern wordt een external library als volgt gedefinieerd:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pattern xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern"
     xsi:schemaLocation="http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern
               http://www.firstbase.nl/xsd/personaliom/pattern.xsd">

 ...
 <externalLibraries>
  <externalLibrary name="lib1">
   <path>absolute path to some folder</path>
   <patternsFolder>relative path to folder with pattern</patternsFolder>
   <snippetsFolder>relative path to folder with snippets (velocity files)</snippetsFolder>
  </externalLibrary>
 </externalLibraries>
 
 ...
</pattern>

 

Voorbeeld van een external library:

 

  <externalLibraries>
   <externalLibrary name="weblib">
    <path>C:\metafactory-libs\myweblib</path>
    <patternsFolder>webpatterns</patternsFolder>
    <snippetsFolder>websnippets</snippetsFolder>
   </externalLibrary>
   <externalLibrary name="rcplib">
    <path>C:\metafactory-libs\myrcplib</path>
    <patternsFolder>rcppatterns</patternsFolder>
    <snippetsFolder>rcpsnippets</snippetsFolder>
   </externalLibrary>
  </externalLibraries>