Over Digitale Transformatie

Succesvol ondernemen

Digitalisering inzetten als katalysator voor je business

Over Digitale Transformatie wordt veel geschreven. MetaFactory kijkt er no-nonsense en positief naar. We helpen organisaties om ICT-technologie in te zetten en succesvol te kunnen ondernemen.

Vaak heeft ‘digitaal’ een associatie met problemen en doemscenario’s. Dat is nergens voor nodig. Het gaat namelijk niet om het oerwoud van ICT-producten en hoe je die in je huidige organisatie perst.

Wij denken vanuit de gedachte hoe het slimmer en beter kan. Bijvoorbeeld met het High Performance Code Lab.

Doelen

Nieuwe mogelijkheden

De basis van goed ondernemerschap blijft wat ons betreft om scherp de stip op de horizon te zien en kansen te benutten om daar naartoe te werken. Met een open blik, want wendbaarheid en snelheid zijn belangrijker dan ooit.

Benut daarbij nieuwe mogelijkheden die door technologische doorbraken beschikbaar komen en zet deze in voor product- en procesinnovatie, en voor nieuwe distributie- en samenwerkingsvormen zoals ketenintegratie.

Doel is om relevant te blijven voor je markt en continue beter en blijvend waarde te creëren.

Actie

Aan de slag met Digitale Transformatie

Wil je digital integreren in je bedrijfsmodel, in de totale manier van werken, in de samenwerking met partners en toeleveranciers en benadering van de markt?

Kortom: wil je succesvol ondernemen in het digitale tijdperk? Bekijk dan hier onze proposities of ga direct door naar het High Performance Code Lab voor een effectieve en duurzame ICT-oplossing en kwalitatieve upgrade van eigen software ontwikkelteams.

Contact

Neem contact met ons op via het contactformulier, bel 020 – 78 70 393 of mail naar info@metafactory.nl

 

Aanvulling

Top-10 inzichten Digitale Transformatie

Digitale Transformatie is ‘hot’ en staat hoog op iedere bestuursagenda, wat niet wil zeggen dat het een populair onderwerp is.

Vaak staat Digitale Transformatie in het daglicht van de hobbels die genomen moeten worden om gewenste innovatie te realiseren. MetaFactory kijkt er positief en no-nonsense naar. We zeggen niet dat Digitale Transformatie gemakkelijk en direct resultaat geeft. We vinden wel dat het nodig is om continue aansluiting op de markt te houden.

Digitale Transformatie is goed nieuws voor bedrijven die echt een stap vooruit willen maken en vanuit die drive willen bouwen aan blijvend resultaat. Met Digitale Transformatie zet je een route in om optimale klantwaarde te realiseren: het ultieme doel van iedere organisatie.

We hebben 10 inzichten bij elkaar gebracht. Deze top-10 is gebaseerd op onze praktijkervaringen van de afgelopen 30 jaar en de learnings zoals deze naar voren komen in bijvoorbeeld het jaarlijkse FD Transformers-onderzoek (2018). Of het nu eyeopeners zijn of open deuren, de inzichten zijn er niet minder waar om:

  1. De klantreis (Customer Journey of CX) van nu en morgen dient centraal te staan bij Digitale Transformatie. Zorg dat je weet wat klanten willen.
  2. Digitale transformatie is geen ICT-project. ICT en de IT-afdelingen zijn niet leidend maar dienend. Er is een visie op de toekomst van de organisatie nodig, net als klant- en proceskennis. Transformatie of transitie staat voor ontwikkeling, voor verandering. Deze verandering vraagt om leiders die aan een bedrijfscultuur bouwen waar de medewerkers in geloven. Het is belangrijk om samen in vertrouwen nieuwe doelen te bereiken.
  3. De werknemer is vaak een vergeten factor, aldus een van de hoofdconclusies uit het FD Transformers-onderzoek. Belangrijk zijn betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie, gedeelde waarden en het leren van nieuwe manieren van (samen)werken. Zonder het managen van de zachte kant komen er geen harde resultaten.
  4. Succesvolle bedrijven denken in kansen en creatieve oplossingen en hebben een langetermijnvisie. Albert Einstein: “In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.”
  5. Digitale Transformatie gaat om de integratie van ‘digital’ met jouw bedrijfsmodel en jouw manier van werken om succesvoller te zijn.
  6. Mindset-verandering van ‘ik’ (bedrijfsleiding) en ‘de ander’ (klanten, leveranciers en werknemers) naar ‘wij’. Dit is de basis voor het nieuwe (Agile) werken.
  7. Processen volgen de strategie. Kijk eens andersom en denk eens vanuit een proces. Dit geeft een frisse kijk op hoe je organisatie een klant optimaal bedient.
  8. Investeer in nieuwe technologie. Een bedrijf kan succesvoller worden als het niet geremd wordt door de vertrouwde, oude en inmiddels onwerkbare systemen.
  9. Digitalisering is geen doel op zich. Het is een middel om doelen te bereiken.
  10. Disruptie is geen bedreiging. Het is een drijvende kracht: “Disruption needn’t be a threat. It’s a power, and it’s in your hands.” – Jankovich & Voskes

Meer lezen over digitale transformatie:

MetaFactory over digitale transformatie

Erfgoed en DNA, deel 1

Erfgoed en DNA, deel 2

Erfgoed en DNA, deel 3